Редакция тобы

Бас редактор

Сейдахметов Б.К., э.ғ.к., асс.профессор (h-индекс:2)

Бас редактордың орынбасары

Көшеков Қ.Т., т.ғ.д., профессор (h-индекс:5)

Редакциялық алқа:

  1. Стрельцов А., доктор (PhD), Эмбри-Риддл Аэронавтика университетінің жаратылыстану ғылымдары кафедрасының профессоры (Дейтона жағажайы, Флорида) (h-индекс:24);
  2. Яцкив И. В., инженерия ғылымдарының докторы, профессор Көлік және байланыс институтының (TSI) Басқарма Төрағасы, Еуропалық көлік зерттеу қауымдастығының Басқарма мүшесі (h-индекс:8);
  3. Искендеров И.А., ф.-м.ғ. к., Әзірбайжанның Ұлттық авиация академиясының асс. профессоры (h-индекс:1);
  4. Алдамжаров К.Б., т.ғ.д, профессор «Азаматтық авиация академиясы» АҚ (h-индекс:2);
  5. Оспанов Е.А., 6D070200 – «Шәкәрім атындағы Университет» КЕАҚ-ның «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша PhD, ЖАК қауымдастырылған профессоры (h-индекс:5);
  6. Бельгинова С. А., 6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша) мамандығы бойынша PhD, Тұран университетінің, Ақпараттық технологиялар кафедрасының қауымдастырылған профессоры (h-индекс:5);
  7. Анаятова Р. К., PhD докторы, Азаматтық авиация академиясы « АҚ, «Авиациялық ағылшын тілі» кафедрасының меңгерушісі  (h-индекс:3);
  8. Қарсыбаев Е.Е., т.ғ.д, профессор, «Азаматтық авиация академиясы» АҚ  (h-индекс:1);
  9. Қалимолдаев М. Н., ф.-м. ғ. д., профессор, ҚР БҒМ Ғылым комитеті информатика және басқару мәселелері институты (h-индекс:9);
  10. Тулешов А. Қ., т. ғ. д., ХАА академигі, Механика және машинатану институты (h-индекс:4).

 

Жауапты редактор: Макеева А.