Редакциялық саясат

«ААА Жаршысы« – салалық ғылымның өзекті мәселелері бойынша ғылыми мақалалар жариялайтын ғылыми журнал. Редакциялық алқа, рецензенттер мен журнал авторлары ғылыми және жариялау этикасының жоғары стандарттарын сақтауға ұмтылады: редакция мен журнал авторларының өзара іс-қимылының ашықтығы, журналға түсетін барлық мақалаларға міндетті түрде шолу жасау, жарияланымдарға еркін қол жеткізу.

Журнал – бұл  ашық қол жетімді басылым: барлық пайдаланушылар жарияланған материалдарды еркін және ақысыз оқи алады, жүктей алады, сілтеме жасай алады және көшіре алады.

Журнал редакциялық саясаттың мынадай негізгі қағидаттарына сәйкес шығарылады:

Журналдың редакциялық алқасы өз қызметінде кәсіпқойлық, объективтілік, ғылыми, бейтараптық қағидаттарын басшылыққа алады. Журналдың авторлары, редакциялық алқа мүшелері, бас редакторы ғылыми жарияланымды дайындауға және ғылыми зерттеу нәтижелерін таратуға байланысты тиісті этикалық міндеттемелерге ие. Редакцияның авторлармен өзара іс-қимылы ашықтық, адалдық, сыпайылық, әділдік және объективтілік қағидаттарына негізделеді.

Журналдың барлық мазмұны, жарнамалық және редакциялық басылымдардан басқа, міндетті түрде қаралады. Қолжазбалар жариялауға дайындық процедурасынан өтеді.

Ақпараттық ашықтық. Журналдың сайтында Баспа, редакциялық алқа, ғылыми мақалаларды рецензиялау және жариялау туралы ақпарат, басылымның ақпараттық ашықтығына сәйкес өзге де ақпарат ашық қолжетімді жарияланады.

Басылымның авторы оны құруға көп қатысқан адам болуы керек. Барлық авторлар жариялауға келісім беруі керек. Авторлық құқық ҚР заңнамалық және нормативтік актілеріне сәйкес сақталады.

Журналдың міндеттері:

  • зерттеушілер арасында пікір алмасу және ғылыми әріптестікті кеңейту үшін басылымға белгілі отандық және шетелдік авторларды тарту;
  • беделді отандық және шетелдік мамандарды ынтымақтастыққа шақыру арқылы рецензиялау мәдениеті мен сапасын арттыру;
  • ғылыми мақалаларға толық мәтінді қолжетімділікті ұсыну, Қазақстанда және шетелде басылымның қолжетімділігі мен ашықтығын арттыру;
  • халықаралық деректер базасына қосу (Scopus; Web of Science және т. б.)
  • журналдың импакт-факторын арттыру.

Журналдың негізгі бөлімдері:

  • Әуе көлігі және технологиялар
  • Логистика, тасымалдауды ұйымдастыру, көліктегі қауіпсіздік
  • Компьютерлік ғылымдар, аспап жасау және автоматтандыру

Редакциялық саясат «Азаматтық авиация академиясының» ғылыми-техникалық кеңесінде қаралды және бекітілді, 11.10.2023 жылғы №3 хаттама