Рецензиялау

«Азаматтық авиация академиясының Жаршысы« баспасының журналдарындағы ғылыми мақалалардың қолжазбаларын рецензиялау басылымдардың жоғары ғылыми-теориялық деңгейін қамтамасыз ету, аса құнды және өзекті ғылыми жұмыстарды іріктеу, рецензияланатын материалдарды жақсарту жөнінде нақты ұсыныстар енгізу мақсатында жүзеге асырылады.

Қолжазбаларды рецензиялауды басылымның редакциялық алқасы ұйымдастырады және басылымның жоғары ғылыми-теориялық деңгейін қамтамасыз ету және қолдау, неғұрлым құнды және өзекті (перспективалы) ғылыми жұмыстарды іріктеу мақсатында жүзеге асырылады. Оны рецензенттер корпусы, оның ішінде басылымның редакциялық алқасының мүшелері жүзеге асырады.

Журналда жариялау үшін ұсынылған барлық материалдар рецензиялауға жатады.

Рецензиялау – рецензенттердің жариялауға ұсынылған ғылыми мақаланы жариялаудың орындылығын анықтау, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау мақсатында қарау және сараптамалық бағалау рәсімі, бұл қолжазбаны автор мен редакцияның жетілдіруі үшін маңызды.

Қос «соқыр» рецензиялау – автор да, рецензия жазушы да бір-бірінің жеке басын білмейді.

Рецензиялау принциптері

 1. «Азаматтық авиация академиясының Жаршысы» журналының барлық жарияланымдары рецензияланады.
 2. Рецензенттерді редакциялық алқа мүшелері таңдайды.
 3. Ұсынылған мақалаларға редакциялық алқаның құрамына кірмейтін тиісті ғылыми бағыт бойынша кемінде екі тәуелсіз ғалым рецензия береді.
 4. Рецензенттер ретінде қолжазбаға Құзыретті баға беруге мүмкіндік беретін ғылыми дәрежесі, біліктілігі және зерттеу тәжірибесі бар мамандар болуы керек.
 5. Мақалаларды рецензиялау баспада қабылданған ғылыми жарияланымдар этикасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
 6. Қайта рецензиялауды (ескертулерді жоюды бақылауды) бастапқы рецензиялауды жүргізген рецензент жүзеге асырады.
 7. Ғылыми мақалалардың қолжазбаларына шолулар журнал редакциясында кемінде 5 жыл сақталады және қадағалау органының талабы бойынша ұсынылуы мүмкін.

Рецензиялау мерзімі

 1. Ғылыми материалдарды рецензиялау күнтізбелік он күн ішінде жүргізіледі.
 2. Рецензенттердің ескертулері бойынша мақалаларды пысықтау, сондай-ақ қолжазбаларды қайта сараптау бір айды құрауы мүмкін.

Материалды бағалау ережелері

Рецензент мақаланы келесі критерийлер бойынша бағалайды:

 1. Материалдың ғылыми деңгейі (өзектілігі, ғылыми жаңалығы, теориялық / практикалық маңыздылығы, проблеманы қою, қорытындыны тұжырымдау және тұжырымдарды дәлелдеу, дереккөздерді таңдау);
 2. Материалды ұсыну деңгейі (мақала атауының оның мазмұнына сәйкестігі, аннотацияның мақала мазмұнына сәйкестігі, мақала көлемінің мазмұнына сәйкестігі, кілт сөздер мен сөз тіркестерін таңдау, логика, материалды ұсынудың өзара байланысы мен сапасы).

Қажет болса, әрбір бағалау рецензенттің кеңейтілген түсініктемесімен бірге жүреді.

Бағалау қорытындысы бойынша рецензент ғылыми материалдың қойылатын талаптарға сәйкестігі, оны пысықтау қажеттілігі немесе жариялау мүмкіндігі туралы қорытынды жасайды.

Жариялау туралы шешім

Рецензенттердің қорытындылары негізінде редакциялық алқа мүшелері шешім қабылдайды:

 • ғылыми мақаланы жариялау туралы;
 • мақаланы пысықтауға жіберу туралы;
 • материалды қабылдамау туралы.

Қабылданған шешім автордың назарына жазбаша нысанда жеткізіледі.

Мақаланы пысықтауға жіберілген жағдайда Авторға рецензияның көшірмесі және материалды пысықтау бойынша ұсынымдар беріледі.

Автор рецензенттің жеке ұсыныстарымен келіспеуі мүмкін. Бұл жағдайда ол дәлелді қарсылықтарды дайындай алады.

Рецензиялар журнал порталында 3 жыл бойы сақталады.

Жариялау туралы шешім 2 оң пікір алғаннан кейін қабылданады.

 

Рецензиялау үлгісі:

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде