ГИРОСКОПТАРДЫҢ ЖОБАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ

Аңдатпа: Гироскоптардың тарихы, оның әртүрлі салалардағы қолданылуы мен қызметтері талқыланады. Оны пайдаланудың маңыздылығы мен қазіргі заманғы салалардағы даму перспективалары көрсетілген. Гироскоп сияқты құрылғы туралы толық түсінік беріліп, оның әртүрлі түрлері қарастырылады. Гироскоптың жұмыс істеу принципі сипатталған. Түйін сөздер: гироскоп, құрылғы, тұрақтылық, дәлдік, навигация.