БЕЙІМДЕЛУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ҚИЫНДЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Аңдатпа. Қазіргі уақытта шетелдік студенттердің бейімделу процесі көбінесе мұғалімнің жеке қасиеттеріне, сабақтарда ыңғайлы психологиялық атмосфера құру қабілетіне байланысты. Шетелдік студенттер білім беру процесін бейімделудің ең қиын факторы деп санайды. Жаңа педагогикалық жүйеге бейімделуді немесе академиялық бейімделуді бөліңіз. Түйін сөздер: шетелдік студенттердің бейімделуі, әлеуметтік атмосфера, академиялық бейімделу, әлеуметтік-мәдени қиындықтар.