ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНІҢ БОРТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫН ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ АҚПАРАТЫН АРТТЫРУ ҮШІН ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Бұл мақала ақпарат мазмұнын және әуе кемелерінің борттық жүйелері үшін қашықтан басқару операцияларының тиімділігін арттыру үшін жасанды интеллект (ЖИ) жүйелерін қолдануды зерттейді. Авиация өнеркәсібі автоматтандыру мен цифрландыруға қарай қарқынды дамып келе жатқандықтан, қашықтан басқару процестерін оңтайландыратын интеллектуалды шешімдерге деген қажеттілік артып отыр. Бұл зерттеу борттық жүйелер арқылы жасалған деректердің үлкен көлемін талдау үшін машиналық […]

ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНІҢ САНДЫҚ ЖЕР-ӘУЕ БАЙЛАНЫСЫНЫҢ АРХИТЕКТУРАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ ПРИНЦИПТЕРІ

Аңдатпа. Бұл мақалада ұшақтан жиналған барлық қажетті ұшақ параметрлерін және төмен жәнежоғары жылдамдықты ARINC 429 деректер автобустары арқылы алынған деректерді жинау жәнеөңдеу үшін пайдаланылатын әуе кемесінің әуе-жер байланысы архитектурасының түрлері менпринциптері талданады. Қағаз сонымен қатар ARINC 618 шинлары арқылы деректерді қабылдау және жіберу мүмкіндігін қарастырады. Boeing 777 және Boeing 787 сияқты заманауи ұшақтардың мысалында мәліметтерді […]

ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНІҢ САНДЫҚ ЖЕР-ӘУЕ БАЙЛАНЫСЫНЫҢАРХИТЕКТУРАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ ПРИНЦИПТЕРІ

Аңдатпа. Бұл мақалада ұшақтан жиналған барлық қажетті ұшақ параметрлерін және төмен жәнежоғары жылдамдықты ARINC 429 деректер автобустары арқылы алынған деректерді жинау жәнеөңдеу үшін пайдаланылатын әуе кемесінің әуе-жер байланысы архитектурасының түрлері менпринциптері талданады. Қағаз сонымен қатар ARINC 618 шинлары арқылы деректерді қабылдау және жіберу мүмкіндігін қарастырады. Boeing 777 және Boeing 787 сияқты заманауи ұшақтардың мысалында мәліметтерді […]