ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНІҢ САНДЫҚ ЖЕР-ӘУЕ БАЙЛАНЫСЫНЫҢ АРХИТЕКТУРАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ ПРИНЦИПТЕРІ

Аңдатпа. Бұл мақалада ұшақтан жиналған барлық қажетті ұшақ параметрлерін және төмен жәнежоғары жылдамдықты ARINC 429 деректер автобустары арқылы алынған деректерді жинау жәнеөңдеу үшін пайдаланылатын әуе кемесінің әуе-жер байланысы архитектурасының түрлері менпринциптері талданады. Қағаз сонымен қатар ARINC 618 шинлары арқылы деректерді қабылдау және жіберу мүмкіндігін қарастырады. Boeing 777 және Boeing 787 сияқты заманауи ұшақтардың мысалында мәліметтерді […]

ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНІҢ САНДЫҚ ЖЕР-ӘУЕ БАЙЛАНЫСЫНЫҢАРХИТЕКТУРАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ ПРИНЦИПТЕРІ

Аңдатпа. Бұл мақалада ұшақтан жиналған барлық қажетті ұшақ параметрлерін және төмен жәнежоғары жылдамдықты ARINC 429 деректер автобустары арқылы алынған деректерді жинау жәнеөңдеу үшін пайдаланылатын әуе кемесінің әуе-жер байланысы архитектурасының түрлері менпринциптері талданады. Қағаз сонымен қатар ARINC 618 шинлары арқылы деректерді қабылдау және жіберу мүмкіндігін қарастырады. Boeing 777 және Boeing 787 сияқты заманауи ұшақтардың мысалында мәліметтерді […]