БӨЛМЕДЕГІ АУАНЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУДЫҢ АДАПТИВТІ ЖҮЙЕСІ

Аңдатпа. Мақалада ауаны өндірістік үй-жайларда автоматтандырылған басқару жүйелерінің зерттеу нәтижелері келтірілген. Метеорологиялық жағдайлардың оңтайлы параметрлері адамның хал-жағдайына ғана емес, және еңбек өнімділігіне әсер етеді. Сондықтан осы мәселенің шешімі тек қана экономикалық емес, физиологиялық тұрғыдан да маңызды. Қондырғыда ауаны кондиционерлеудің неғұрлым күрделі қозғалысы тұрғысынан реттеу объектісі, камера суару болып табылады. Ауа баптау жүйесін тиімді басқару үшін […]