ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ БАТАРЕЯЛАРЫН БАҚЫЛАУЖҮЙЕСІНІҢ ЗАРЯДТАУ ТАҚТАЛАРЫНДА ЖОҒАРЫ ЖҮКТЕМЕ КЕЗІНДЕЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОРЛАРДЫҢ ІСТЕН ШЫҒУЫН БОЛЖАУ

Аңдатпа. Литий-ионды аккумуляторлар ұшқышсыз ұшу аппараттары мен басқапортативті электронды құрылғылар, электромобильдер және стационарлық энергия сақтаужүйелері үшін таптырмас қуат көзіне айналды. Алайда, олардың өнімділігі мен қауіпсіздігіжоғары жүктеме жағдайында төмендеуі мүмкін, бұл қызып кету және өрт сияқты апаттыақауларға әкелуі мүмкін. Мұндай оқиғалардың алдын алу үшін жоғары жүктеме жағдайындалитий-ионды батареялардың істен шығуын болжаудың сенімді әдістерін жасау өте маңызды.Бұл […]

ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ БАТАРЕЯЛАРЫН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЗАРЯДТАУ ТАҚТАЛАРЫНДА ЖОҒАРЫ ЖҮКТЕМЕ КЕЗІНДЕ ЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОРЛАРДЫҢ ІСТЕН ШЫҒУЫН БОЛЖАУ

Аңдатпа. Литий-ионды аккумуляторлар ұшқышсыз ұшу аппараттары мен басқапортативті электронды құрылғылар, электромобильдер және стационарлық энергия сақтаужүйелері үшін таптырмас қуат көзіне айналды. Алайда, олардың өнімділігі мен қауіпсіздігіжоғары жүктеме жағдайында төмендеуі мүмкін, бұл қызып кету және өрт сияқты апаттыақауларға әкелуі мүмкін. Мұндай оқиғалардың алдын алу үшін жоғары жүктеме жағдайындалитий-ионды батареялардың істен шығуын болжаудың сенімді әдістерін жасау өте маңызды.Бұл […]

НЕГІЗГІ БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ АРҚЫЛЫ ҰШАҚТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН ЗЕРТТЕУ

Аңдатпа. Ұшақтардың ұшуын имитациялауға және модельдеуге арналған көптегенмамандандырылған аналогтық есептеу машиналарының (САВМ) құрамында бірқатарэлектромеханикалық блоктар мен жүйелер (интегралдау, позициялау, аспаптық бақылаужүйелері және т. б.) бар, олардың тербелістерінің өзіндік жиіліктері, кем дегенде, жоғарылатумақсатында олар шығаратын айнымалы шамалардың өзгеру жиілігінен жоғары болуы керекмодельдеу дәлдігі. Осыған байланысты, СОВМ-ны жобалау кезінде объектінің динамикалықсипаттамаларын білу қажет, олардың негізінде аталған блоктарды […]

НЕГІЗГІ БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ АРҚЫЛЫ ҰШАҚТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН ЗЕРТТЕУ

Аңдатпа. Ұшақтардың ұшуын имитациялауға және модельдеуге арналған көптегенмамандандырылған аналогтық есептеу машиналарының (САВМ) құрамында бірқатарэлектромеханикалық блоктар мен жүйелер (интегралдау, позициялау, аспаптық бақылаужүйелері және т. б.) бар, олардың тербелістерінің өзіндік жиіліктері, кем дегенде, жоғарылатумақсатында олар шығаратын айнымалы шамалардың өзгеру жиілігінен жоғары болуы керекмодельдеу дәлдігі. Осыған байланысты, СОВМ-ны жобалау кезінде объектінің динамикалықсипаттамаларын білу қажет, олардың негізінде аталған блоктарды […]