БҰЗЫЛУ ЖАҒДАЙЫНДА ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ БАҒДАРЛАНУПАРАМЕТРЛЕРІН ТИІМДІ БАҒАЛАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ЗАМАНАУИНАВИГАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Бұл бап әуе кеңістігінде әуе кемелерін бағдарлаудың қолданыстағы аппаратурасы туралы ақпарат беруге арналған. Мақала барлық жерде қол жетімді және бүкіл ұшу кезінде жерүсті кешеніне тәуелді болмайтын жаңа ұшақ жүргізу кешенін құру туралы гипотеза жасауға арналған. Түйін сөздер: әуе навигациясы, спутниктік навигация, инерциялық навигация, позициялық орналасу әдістері, жолды санау әдісі, аймақтық навигация.