БҮЙІР ЖЫЛУ АЛМАСУ ӘСЕРІНДЕГІ ӨЗЕКТІҢ ТЕРМОМЕХАНИКАЛЫҚ КҮЙІН ЖӘНЕ ҰШТАРЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ТЕМПЕРАТУРАНЫ ЗЕРТТЕУ

Аңдатпа. Жылу мөлшерінің өзгеруінің негізгі заңына сүйене отырып, тұрақты коэффициенті бар қарапайым дифференциалдық теңдеу салынды, ол зерттелетін шектеулі ұзындықтағы шыбықтың ұзындығы бойымен температураны бөлу өрісін сипаттайды. Бүйір бетінің ауданы бойынша оны қоршаған ортамен жылу алмасу жүреді. Өзектің екі ұшында әртүрлі жергілікті температура берілген.Анықталған: температураның таралу өрісі, шыбықтың ұзару шамасы, пайда болатын осьтік күш шамасы, деформация […]