КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ АҒЫНЫН ТӘУЕЛСІЗ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ҮШІН ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Аннотация. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың есепке алынбаған ағынды суларының ластану дәрежесін бағалау үшін пилотсыз ұшу аппараттарын (ПҰA) қолданудың екі әдісі көрсетілген. Бұл кәсіпорын иесінің келісімінсіз өндіріске тәуелсіз экологиялық мониторинг жүргізу мәселесін шешеді. Түйін сөздер: Қашықтықтан зондтау, қоршаған ортаны бақылау, вегетативтік көрсеткіш, пилотсыз ұшу аппараттары, судың ластануы, өндірістік сарқынды сулар.