ТУННЕЛЬДІ КЕПТІРГІШТЕРДЕ КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШТІ КЕПТІРУ ПРОЦЕСІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ

Аңдатпа. Керамикалық кірпіш өндірісінің технологиялық процесінде кептіру кезеңі шешуші болып табылады, өйткені осы кезеңде дайын өнімнің беріктігі мен сапасын анықтайтын жарықтар пайда болуы мүмкін. Кептіру кезеңі автоматтандырылған басқаруды қолдану арқылы азайтуға болатын айтарлықтай энергия шығындарымен бірге жүреді. Ірімшікті ең аз мерзімде және ең аз мөлшерде кептіру үшін кептіруді эмпирикалық жолмен белгіленген режимге сәйкес қатаң жүргізу […]