ЖЫЛУ АЛМАСУДЫҢ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ

Аңдатпа. Мақалада конвективті жылу беруді қарқындандырудың әртүрлі әдістеріне шолу жасалды, эксперименттік қондырғы мен зерттеу әдістемесі жасалды, жылу беруді қарқындату әдістерін қолданудың тиімділігін зерттеудің алдын-ала нәтижелері келтірілді.Жүргізілген талдау ағынның ламинарлық режимі кезінде каналда (құбырда) жылу алмасу үдеткіші ретінде саптама қабатын қолдануды ұсынуға мүмкіндік береді. Саптамаларды қолдану процестің жоғары тиімділігіне әкелсе де, саптамалар гидравликалық кедергі коэффициентінің едәуір […]