Жарияланымдар этикасына қойылатын талаптар

Авторлар ғылыми нәтижелердің дәйектілігі мен маңыздылығына және жұмыстардың ғылыми мазмұнының өзектілігіне жауапты болады. Бұрын жарияланған немесе басқа басылымдарға берілген мақалалардың қолжазбалары қабылданбайды.

Журналда жариялау үшін жұмыстың мәтінін ұсына отырып, авторлар сипатталған жұмыстың бұрын жарияланбағанына, басқа жерде жариялау үшін қарастырылмағанына, оның жарияланымын барлық бірлескен авторлар және жұмыс жүргізілген жерде жасырын немесе анық жауапты органдар мақұлдағанына және егер ол қабылданса, ол басқа жерде жарияланбайтынына кепілдік береді немесе кез келген басқа тілде, оның ішінде авторлық құқық иесінің жазбаша келісімінсіз электрондық түрде.

Алынған мақалалардың түпнұсқалығы плагиатқа қарсы жүйені қолдана отырып тексеріледі (antiplagiat.com). Мақала мәтінін ұсынған авторлар жұмыстың толығымен түпнұсқа екенін және басқа авторлардың жұмыстары қолданылған жағдайда тиісті библиографиялық сілтемелер жасалғанын куәландырады.

Ұсынылған мақалаларға редакциялық алқа құрамына кірмейтін, тиісті ғылыми бағыт бойынша кемінде екі тәуелсіз ғалым рецензия береді.