ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ 2023 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАҢАСАЯСИ КҮН ТӘРТІБІ РЕТІНДЕ

Авторлар: Ақбаева А.Н., Ақбаева Л.Н.
ӘОЖ 32:005.745

Аңдатпа. Мақалада Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың 2023 жылғы 1 қыркүйектегі
«Әділ Қазақстанның экономикалық бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауының негізгі
ережелеріне терең саясаттанушылық талдау берілген. Жолдауда президент Тоқаев елдегі
қалыптасқан жағдайға шолу жасады, орта мерзімді кезеңдегі жұмыстың негізгі бағыттарын
белгіледі, қоғамдық өмірдің барлық «ауыр» нүктелерін қамтыды және Үкімет алдына біздің
қоғам дамуының нақты векторларын қойды. Президенттің ойынша, 2022 жылы жүргізілген
саяси жаңғырудың жалғасы енді құрылымдық экономикалық өзгерістер болуы тиіс.
Осылайша, елімізде «азамат – бизнес – мемлекет» триадасында қарым-қатынастарды терең
қайта құру күтіп тұр. Президент Тоқаев Қазақстанның қуатты экономикалық серпіліс жасауға
мүмкіндігі бар деп есептейді. Сондықтан абстрактілі жетістіктерге емес, азаматтардың өмірін
нақты жақсартуға негізделген жаңа экономикалық модельге кезең-кезеңімен, бірақ батыл және
батыл көшу керек.
Үш қағида – әділеттілік, инклюзивтілік және прагматизм – елдің жаңа экономикалық
бағытын айқындаушы болуға тиіс. Қазақстанның экономикалық дамуының жаңа парадигмасы
біздің бәсекелестік артықшылықтарымызды тиімді пайдалануға, сондай – ақ өндірістің барлық
негізгі факторлары-еңбек, капитал, ресурстар мен технологиялардың әлеуетін ашуға
негізделетін болады. Жаңа экономикалық саясат аясында ұзақ мерзімді эфемерлік мақсаттар
қою тәжірибесін ұмытып кету керек. Осы Жолдауда баяндалған барлық міндеттер үш жыл
ішінде шешілуі тиіс, ең күрделісі бойынша басқа да нақты мерзімдер айқындалатын болады.
Мақала авторлары Президенттің 2023 жылғы Жолдауын қазақстандық қоғамның жаңа саяси
күн тәртібі деп санайды, онда қалыптасып жатқан саясаттың негізі орта таптың нығаюына
ставка болады.

Түйін сөздер: әл-ауқат мемлекеті, климаттық күн тәртібі, банк секторы, мемлекеттік
қызмет, кадр саясаты, саяси жаңғырту, зияткерлік платформа, либералды-демократиялық
құндылықтар.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (30) 2023

Айдарлар

Журналдар