ТІКҰШАҚТЫҢ ҚОНУЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН ЖҮЙЕ

Авторлар: Закирова Л.З.
ӘОЖ 629.7.016

Аңдатпа. Мақалада тікұшақтың қонуының негізгі принциптері талқыланады. Барлық тікұшақтар тік қонуды да, (қажет болған жағдайда) ұшуды (ұшақпен) де орындай алады. Қозғалыс қондырғысы бар тікұшақтар, олар (негізінен) белгілі бір көлденең жылдамдықпен қонуға қабілетті болса да, бұған жақсы бейімделмеген және мұндай қону техникасын сирек қолданады (дәлірек айтқанда, қозғалтқыш қуаты жеткіліксіз болған жағдайда, сәтсіздіктер және т.б.). Бұл жағдайда қону мүмкін болатын ең төменгі аударма жылдамдығымен орындалады.

Түйінді сөздер: «Н», ROD, ақпараттық жүйе, азаматтық авиация, көлік, аралас жүйе, өмірлік цикл.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар