ҰҰА ЖӘНЕ BIM ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ ИНЖЕНЕРЛІК ПРОЦЕСТІ ЖЕТІЛДІРУ

Авторлар: Шпаков П.С.,Ожигин С.Г.,Ожигина С.Б.,Мусина Г.А.,Бактыкереев М.К.
ӘОЖ 9:004.9

Аңдатпа. Жұмыста ғимараттар мен құрылыстарды ақпараттық модельдеу технологияларын енгізу кезінде инженерлік және құрылысты жобалау саласында ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолданудың тиімділігін дәлелдейтін зерттеулер ұсынылған.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, ғимаратты ақпараттық модельдеу, жобалау, құрастыру.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар