MEMS-ДАТЧИКТЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ҰШАҚТЫҢ КЕҢІСТІКТІК ЖАҒДАЙЫН АНЫҚТАУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ SIMULINK МОДЕЛЬДЕРІ

Аңдатпа. Бұл жұмыста инерциялық өлшеу жүйелерінің датчиктерінің негізгі түрлерінің бірі ретінде миниатюралық гироскоптар мен акселерометрлердің ерекшеліктері, түрлері және құрылыс принциптері талданады. Сондай-ақ магнитометрлер мен GPS модульдерін инерциялық есептеу жүйелеріне біріктіру мүмкіндіктері мен перспективаларына талдау жүргізілуде, бұл өлшеу жүйесінің өнімділігін айтарлықтай жақсартады. MEMS акселерометрлерінің, гироскоптарының, магнитометрлерінің және олардың біріктірілген модульдерінің физикалық принциптері мен математикалық үлгілері ұсынылған, […]