ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ МЕН САҚ МӘДЕНИЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ

Аңдатпа. Аталмыш мақалада қазіргі таңдағы қолданыстағы Қазақстан республикасымемлекеттік рәміздері мен сақ мәдениетінің арасындағы тарихи-мәдени байланыс туралы сөзқозғалады. Семантика, геральдика заңдылықтарына сүйене отырып жасалған тарихисалыстырмалы талдау десек те болады. Сонымен қатар, ел тарихының, мәдениетінің тереңдежатқаны, аң стилі әлемдік өркениетте өзіндік орнын ойып тұрып алғаны барлығымызғабелгілі. Түйін сөздер: Мемлекеттік рәміз, геральдика, композиция, аң стилі, колорит, таңба,символ, стратегия.

1929-1933 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҚАСІРЕТІ

Аңдатпа. Аталмыш мақалада қазақ халқының басына түскен нәубет жылдары, бөліп ал да билей бер саясаты, әкімшіл-әміршіл жүйенің, тоталитарлық режимнің салдарынан туындаған аштық, қуғын-сүргін, халықты қудалау, себепсіз жазғырудың жолдары мен салдары туралы айтылады. Халық наразылықтары мен ұлт зиялылары мен ұлт жанашырларының жан айқайлары т.с.с. мәселелер қозғалады. Күштеп ұжымдастырудың, репрессияның халық тағдырына акелген зардабы туралы сөз қозғалады. […]