ЖОҒАРЫ ВОЛЬТТЫ КІРМЕЛЕР ҮШІН ОҚШАУЛАҒЫШ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ БЕРІКТІК ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУ

Аңдатпа. Бұл жұмыста rip оқшаулағыш материалынан (шайырмен сіңдірілген қағаз) үлгілердің беріктік қасиеттерін зерттеу нәтижелері ұсынылған. Түйін сөздер: оқшаулағыш материал, созылу, индивидуация, созылу және индивидуация диаграммалары.