ЖҮКТЕРДІ АВИАТАСЫМАЛДАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанда жүктерді әуе тасымалын дамыту перспективалары,халықаралық жүк хабын құрудың алғышарттары, сондай-ақ қазіргі заманғы халықаралықавиатасымалдау жүйесіне интеграциялау контекстіндегі жүктерді авиатасымалдау мәселелеріқарастырылады. Түйін сөздер: әуе тасымалы, үрдістер, логистиканың дамуы, тасымалдау нарығы,логистикалық хаб.