САНДЫҚ СИГНАЛДАРДЫҢ ШУЫЛҒА ТӨЗІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ӘДІСТЕРІ

Аңдатпа. Сымсыз жүйелердегі ici (таңбааралық кедергі) және MKI (арнааралық Кедергі) – мен күресу міндеті өте өзекті және көптеген жағдайларда әлі де қолайлы шешім таба алмайды. Мақалада сандық сигналдардың бұрмалану себептері қарастырылады. Бұрмаланулармен күресу әдістері келтірілген: кеңейтілген қабылдау, кең жолақты сигналдарды қолдану арқылы қабылдау нүктесінде жеке сигналдарды бөлу, арнаның жиілік сипаттамаларын теңестіру арқылы қабылдау.Заманауи сымсыз қатынау […]