ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШІН ӨҢІРЛІК ЛОГИСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚТЫҢ МАҢЫЗЫ

Аңдатпа. Мақалада Әзірбайжан Республикасының Евлах қаласының аймақтық логистикалық орталығының құрылысы қарастырылған. Мұндай нысандардың құрылысы жаңа жұмыс орындарын ашуға, аймақтың экономикалық дамуына, сондай-ақ шетелдік инвестициялардың келуіне ықпал етеді. Түйін сөздер: логистика, аймақ, логистикалық орталық, көлік желілері, жүк тасымалы.