ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ ӨҢДЕУ ҚИЫН БӨЛШЕКТЕРІН ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН CNC СТАНОКТАРЫН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Аңдатпа. Мақалада өңдеу қиын материалдардан жасалған СБҚ станоктарында ұшуаппараттарының бөлшектерін механикалық өңдеу қарастырылған. СБҚ машиналары үшінбасқару бағдарламаларын дайындау әдістері қарастырылған. SolidWorks бағдарламалық өніміарқылы ұшақ бөлшектерін басқару бағдарламасы әзірленді. Өңдеу процесінің тиімділігіжабдықты дұрыс таңдауға, кесудің технологиялық режимдеріне, кесу құралын таңдауғабайланысты. үйін сөздер: өңдеу қиын материалдар, СБҚ машиналары, басқару бағдарламасы, ұшуаппараттарының бөлшектері.