«SABRE АВИАБИЛЕТТЕРДІ БРОНДАУ ЖҮЙЕСІ»ПРАКТИКАСЫ БАРЫСЫНДА АВИАЦИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Аңдатпа. Басылым авиациялық колледж студенттерінің жолаушылар тасымалын ұйымдастырған кезде әуе билеттерін брондау тәжірибесінен қалай өтетінін толық және егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік береді. Нақты өндірісте сұранысқа ие және еңбек жағдайына тез бейімделуге мүмкіндік беретін кәсіби құзыреттілікті дамыту әдістері сипатталған. Түйін сөздер: студенттер, брондау, авиабилеттер, практика, дағдылар.