«SABRE АВИАБИЛЕТТЕРДІ БРОНДАУ ЖҮЙЕСІ»ПРАКТИКАСЫ БАРЫСЫНДА АВИАЦИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Авторлар: Иманбердиева И.С.
ӘОЖ 656.7.072/073

Аңдатпа. Басылым авиациялық колледж студенттерінің жолаушылар тасымалын ұйымдастырған кезде әуе билеттерін брондау тәжірибесінен қалай өтетінін толық және егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік береді. Нақты өндірісте сұранысқа ие және еңбек жағдайына тез бейімделуге мүмкіндік беретін кәсіби құзыреттілікті дамыту әдістері сипатталған.

Түйін сөздер: студенттер, брондау, авиабилеттер, практика, дағдылар.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар