БОЛАШАҚ ИНЖЕНЕРЛЕРДІ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ЭКОНОМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН МОДЕЛЬДЕР

Сегизбаева Р.У.,Исин М.Е.,Гайсина Е.Аңдатпа. Мақалада болашақ инженерлерді даярлауда эконометриялық әдістер мен модельдердің қажеттілігін негіздеу мәселесі зерттелген. Бұл мәселені шешудің техникалық мамандық студенттерінің экономикалық дайындық сапасын арттыруға байланысты маңызы зор. Мәселені зерттеу үшін жұптық регрессия және жиынтық сызықтық регрессия арқылы шешілетін техникалық өндірістен алынған есептер қарастырылады. Жұптық регрессия Қазақстанда құрылыс материалдары өндірісінің көлемін болжауда, ал жиынтық […]