ӘУЕЖАЙ КӘСІПОРЫНДАРЫ МЕН АВИАКОМПАНИЯЛАРДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫН БАҒАЛАУ

Аннотация: қазіргі заманғы стратегиялар нарықтық бағытқа ие, жұмыс істеу жағдайларының мүмкін болатын өзгерістерін ескереді, бақылау нүктелерінде мақсатты параметрлерге қол жеткізбегенде түзетулерге және жаңартуларға ұшырайды. Нарықтағы кәсіпорындар ресурстар мен мүмкіндіктердің шектеулерін ескере отырып, стратегияның немесе стратегиялық шешімнің оңтайлы нұсқасын таңдау қажеттілігіне тап болады. Түйін сөздер: талдау, бағалау, әуежайлар, ресурстар, әуе тасымалы.