ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ КИБЕРҚАУІПСІЗДІГІ

Аннотация. Бүгінгі күні кибершабуылдардың қаупі қазіргі авиация қызметіндегі негізгі проблемалардың бірі болып табылады. Бұл мақалада ұшқышсыз ұшу аппараттарын бұзудың кең таралған әдістері, сондай-ақ ҰҰА-тарын кибер-қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілер қарастырылатын болады. Түйін сөздер: ҰҰА, киберқауіптер, GPS-spoofing, зиянды БҚ, траффикті ұстап алу.