ЖЫЛУ ТҰБЫРЛАРЫНЫҢ СУ/ЖЫЛУОҚШАУЛАҒЫШ ЖАБЫНДАРЫН ҰШҚЫШСЫЗ ҰШАТЫН КӨЛІКТЕРМЕН АҒЫЗУ ОРЫНДАРЫН ЖӘНЕ БҰЗЫЛУЛАРЫН АНЫҚТАУ

Аңдатпа. Мақалада ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолданудың маңызды бағыттарының бірі – жылу магистралінің гидрооқшаулағыш жабынының бұзылуын термиялық бақылау қарастырылған. Елді мекендердегі жылу магистральдары бар аумақты картаға түсіруді ҰАО автоматты (берілген бағдарлама бойынша аумақты ұшатын) немесе автоматтандырылған (ҰА операторы ҰҰА ұшу режимдерін қолмен өзгертеді) режимдерінде орындауы мүмкін. Көрсетілген режимдердегі мұндай карталау немесе термография қазіргі уақытта тексеруші топтардың […]