ӘУЕЖАЙДЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІН ОНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІН САНДЫҚ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Аңдатпа. Бұл мақала әуежайдың авиациялық қауіпсіздігін кешенді функция ретіндеқарастыруға арналған. Мақалада артықшылықтар мен кемшіліктерді талдау, сондай-ақформализация әдісі қолданылады. Екі әдісті қолдана отырып, Негізгі көрсеткіштер негізіндеәуежайдың қауіпсіздік жүйесін құруға негіз болатын көп өлшемді тапсырма тұжырымдалды.Бұл ретте олардың салмақ коэффициенттері бойынша критерийдің маңыздылығын бөлудегімаңызды сәттерді көрсететін негізгі аспектілер атап өтілді. Түйін сөздер: авиациялық қауіпсіздік, Қауіпсіздікті рәсімдеу, қауіпсіздіктің […]