ҰҰА ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ТҮСІРІЛІМДЕРІН ӨНДІРУДІ ТАЛДАУ

Аңдатпа. Мақалада ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдана отырып, басқарылатын авиация мен заманауи технологияларды қолдану негізінде сандық аэрофототүсірілімді салыстырмалы талдау нәтижелері келтірілген. Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, цифрлы аэрофототүсірілім, басқарылатын авиация, картографиялау.