ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ ӨҢДЕУ ҚИЫН БӨЛШЕКТЕРІН ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН CNC СТАНОКТАРЫН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Аңдатпа. Мақалада өңдеу қиын материалдардан жасалған СБҚ станоктарында ұшуаппараттарының бөлшектерін механикалық өңдеу қарастырылған. СБҚ машиналары үшінбасқару бағдарламаларын дайындау әдістері қарастырылған. SolidWorks бағдарламалық өніміарқылы ұшақ бөлшектерін басқару бағдарламасы әзірленді. Өңдеу процесінің тиімділігіжабдықты дұрыс таңдауға, кесудің технологиялық режимдеріне, кесу құралын таңдауғабайланысты. үйін сөздер: өңдеу қиын материалдар, СБҚ машиналары, басқару бағдарламасы, ұшуаппараттарының бөлшектері.

ТЕРМОБАРЬЕР ЖАБЫНЫ БАР ГАЗТУРБИНАЛЫҚ ТУРБИНА ҚАЛАҚТАРЫНЫҢ КЕРНЕУЛІ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНҒАН ЖАЙ-КҮЙІН ТАЛДАУ

Аңдатпа. ӘК газтурбиналық қозғалтқышының құрылымдық элементтерінің нақты күйі мен қалдық қызмет ету мерзімін диагностикалау әуе кемелерін пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесін шешудегі негізгі міндет болып табылады.Ресурс пен беріктікті бағалаудың ең маңызды буыны GTE турбинасы болып табылады – пішіннің күрделілігімен және кернеулердің шоғырлану аймақтарының көптігімен ерекшеленетін құрылымдық элементтердің кернеулі-деформациялық күйін (СЖС) анықтау. Бұл ретте деформациялар […]