БАКУ (ӘЗІРБАЙЖАН) — ШАНХАЙ (ҚЫТАЙ) БАҒЫТЫ БОЙЫНША ЖҮКТЕРДІТАСЫМАЛДАУ ҮШІН КӨЛІКТІҢ ОҢТАЙЛЫ ТҮРІН САРАПТАМАЛЫҚ БАҒАЛАУӘДІСІМЕН АЙҚЫНДАУ

Аңдатпа. Көлік логистикасының негізгі міндеті материалдық ресурстардытасымалдауды ұтымды ету болып табылады. Бұл мәселенің шешімі-белгілі бір жүктердітасымалдау үшін көлік түрін таңдау, сонымен қатар маршруттың оңтайлы моделін құру. Бұлмақалада біз тасымалдаудың ең қолайлы әдісін анықтауға болатын сараптамалық бағалауәдісін қарастырамыз. Түйін сөздер. Көлік, жүк тасымалы, көлік түрлері, сапа критерийлері, сараптамалықбағалау әдісі, көлік мәселесі.