ОҚУ КАФЕДРАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫНА КӨМЕК КӨРСЕТУ ҮШІН ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР БОТТАРЫН ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Мақалада оқу кафедрасының қызметінде әлеуметтік желілердегі боттарды қолдану себептері және оларды Telegram үшін бот мысалында құру әдісі қарастырылады. Бот жасау үшін Python бағдарламалау тілі және telebot библиотекасын қолданылады. Боттар білім алушыларға жиі қойылатын сұрақтарға тез жауап алуға мүмкіндік береді. Оқу кафедраларының боттарын қолдану талапкерлерге қажетті мамандық туралы ақпаратты білуге, ал мектеп басшыларына ЖОО-ның кәсіптік […]