АВИАЦИЯ САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДАРДЫ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН ВИРТУАЛДЫ ШЫНДЫҚ ҚОСЫМШАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аңдатпа. Бұл жұмыста авиация саласының мамандарын даярлауға және қайта даярлауға арналған Виртуалды шындық қосымшаларын әзірлеу әдістері қарастырылған. VR-қосымшалардың бағдарламалық құралдарын әзірлеу кезеңдеріне талдау жүргізілді. Түйін сөздер: виртуалды шындық (VR), кеңейтілген шындық, бағдарламалау, модельдеу, визуализация, құрастыру.