ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КАДАСТР САЛАСЫНДАҒЫ ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ

Авторлар: Ожигина С.Б.,Шпаков П.С.,Долгоносов В.Н.,Жамантай А.Б.,Абулкаликова М.Е.
ӘОЖ 528.71

Аңдатпа. Жұмыста геодезиялық зерттеулер, топографиялық, кадастрлық және жер жұмыстары саласында ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолданудың тиімділігін дәлелдейтін жұмыстар, нәтижелер мен технологиялар берілген.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, геодезиялық зерттеулер, жер бедерінің цифрлық моделі, ортофотокарта, рельефтік жағдай.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (23) 2021

Айдарлар

Журналдар