АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ КІТАПХАНАНЫҢ ДАМУЫ

Авторлар: Акимшинова А.
ӘОЖ 021

Аңдатпа. Қазақстан Республикасындағы кітапханашылықтың дамуы талданды. Заманауи кітапхананың қоғамдағы қызметтері мен орнына ерекше назар аударылады. Академияның электрондық ресурстарын, электрондық кітапханаларын, сондай-ақ электрондық кітапханасын қалыптастыру процестері қарастырылады.

Түйін сөздер: кітапхана, Қазақстан, кітапхана қорын толықтыру, электрондық ресурстар, академияның ақпараттық-кітапханалық кешені.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (23) 2021

Айдарлар

Журналдар