ГАЗ ТУРБИНАЛЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДА ALLITE SUPER MAGNESIUM ҚОРЫТПАСЫН ҚОЛДАНУ

Авторлар: Темірбекова Б.Б.
ӘОЖ 668.09

Аңдатпа. Бұл мақалада біз – allite super magnesium қарастырамыз. Қорытпаны талдай отырып, біз келесі тұжырымға келдік: жаңа қорытпаны ұшақтың газтурбиналы қозғалтқыштарында қолдануды ұсынамыз. Себебі қорытпа берік, коррозияға төзімді, жоғары температураға төзімді, қаттылығы және электр оқшаулау қасиеттері бар. Бұл allite super magnesium қорытпасы титанның салмағы мен беріктігінің жартысына тең. Сондай-ақ, ол кез-келген құрылыс материалының ең аз көміртегі ізіне ие және 100 пайыз қайта өңделеді. Магнийдің өңделмеген компоненттері коррозияға төзімділігі жұмсақ болатқа қарағанда төмен және олар гидроксид, оксид немесе карбонат қабаты ретінде атмосфераға жай ғана әсер етеді. Жаңа қорытпа бағасы бойынша алюминиймен салыстырылады және көміртекті талшық сияқты инновациялық материалдан әлдеқайда арзан.

Түйін сөздер: allite super magnesium, компоненттер, қорытпа, магний қорытпалары, коррозия, үлес салмағы, шекті беріктік, металл.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар