СПУТНИКТІК ДЕРЕКТЕР БОЙЫНША СЕЙСМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІ АЙМАҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУ

Авторлар: Литвинов Ю.Г.
ӘОЖ 528.85; 550.34

Аңдатпа. Спутниктік гравитациялық деректер сейсмикалық белсенді аймақтарды талдау үшін қолданылады. Gose және GRACE спутниктерінен гравиметриялық деректерді өңдеу нәтижесінде ауырлық күшінің тік градиентінің жаһандық гравиметриялық картасы және Солтүстік Тянь-Шань аймағы үшін гравиметриялық карта алынды. Ірі жер сілкінісі ошақтарының эпицентрлері ауырлық күшінің тік градиентінің күрт өзгеру аймақтарының орналасуымен байланысты екендігі анықталды.

Қолдану саласы: геодинамика, сейсмология, геофизика.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар