КӨТЕРМЕ-ТАРАТУ ОРТАЛЫҚТАРЫН ҚҰРУ НЕГІЗІНДЕ МЕГАПОЛИСТІҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК БЕЛДЕУІН ҚҰРУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Авторлар: Karsybaev E.E.,Karsybaeva A.E.
ӘОЖ 339.33:658.7

Аңдатпа. Мақала логистика саласындағы теориялық әзірлемелерді тереңірек практикалық дамытуға арналған. Атап айтқанда, тауар айналымының логистикалық жүйесін құру теориясын қолдана отырып, авторлар Алматы қаласының айналасында азық-түлік белдеуін құру идеясын ұсынады. Идеяны практикалық іске асырудың нәтижесі көпжақты экономикалық, экологиялық және әлеуметтік нәтиже алу болар еді.

Түйін сөздер: көтерме тарату орталығы, тарату желісі тауар, мультимодальды тасымалдау, тауар қозғалысы, қозғалысының логистикалық жүйесі.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар