ҰШАҚ БОРТЫНДА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ

Авторлар: Калекеева М.Е., Жардемкызы С.
ӘОЖ 656

Аңдатпа. Мақалада аэронавигациялық цифрлық байланысты жүзеге асыру тұрғысынан CNS / ATM тұжырымдамасының ерекшеліктері қарастырылады. Мұндай іске асырудың мысалы ретінде әуе кемесінің бортындағы жолаушыларға телекоммуникациялық қызмет көрсетуге арналған әуе кемесінің салонына арналған байланыс жүйесі табылады.

Түйін сөздер: CNS / ATM тұжырымдамасы, деректер арнасы.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар