КЕДЕН САЛАСЫ-ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖАҢА САЛАСЫ

Авторлар: Асильбекова И.Ж., Жардемкызы С.
ӘОЖ 656

Аңдатпа. Тарихи тұрғыдан алғанда, қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы кеден саласы мемлекеттік басқарудың жаңа бағыты болып табылады. Бұл елдің КСРО-да ұзақ болуымен байланысты. Тәуелсіздік алғанға дейін, одақтас республикалардың бірі бола отырып, Қазақстан бұл саланы өздігінен дамыта алмады, өйткені ол КСРО-ның кеден ісін ұйымдастыру принциптеріне бағынуға мәжбүр болды, бұл басқа мемлекеттермен кедендік қатынастарды өз мемлекетіміздің пайдасына өз бетінше реттеуге мүмкіндік бермеді. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін жағдай күрт өзгерді [1]. Бұл мақала тәуелсіз Қазақстанның кеден саласының ерекшеліктерін ашады.

Түйін сөздер: кеден саласы, кеден жүйесі, кеден ісі, тауарлар, баж салығы, заңнама.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар