ЖОЛАУШЫЛАР АВИАТАСЫМАЛДАРЫН БОЛЖАУ ӘДІСТЕРІ МЕН МОДЕЛЬДЕРІ

Авторлар: Өтеген Н.A.
ӘОЖ 656.7.025

Аңдатпа. Коронавирусқа қатысты жағдайдың дамуы 2020 жылы оның адамдарға ғана емес, бүкіл салаларға да әсер еткендігін көрсетті. Қазақстан Республикасының көлік саласы да осыдан тыс қалмады, ең көп зардап шеккендердің бірі әуе тасымалы болды, бұл авиакомпаниялар мен әуежайлардың пайдалану көрсеткіштерінің айтарлықтай нашарлауына әкелді. Қазақстандық әуежай үшін қиын сәттен шығу үшін мүмкіндігінше дәл жолаушылар трафигін болжау – бұл әуежай басшылығы үшін де, авиакомпаниялар үшін де маңызды аспект. Мақалада жолаушыларды әуе тасымалының болжауында іске асырылатын негізгі әдістер мен модельдер талқыланады. Әр әдістің негізгі әсер етуші факторлары, артықшылықтары мен кемшіліктері ашылды.

Түйін сөздер: жолаушыларды әуе тасымалдау, болжау, параметрлік модельдер,параметрлік емес модельдер, эвристикалық болжау.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар