CRJ ӘУЕ КЕМЕСІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Авторлар: Байсакалова К.
ӘОЖ 629.7.017

Аңдатпа. Бұл мақалада талдау ерекшеліктерін, техникалық қызмет көрсету, ұшақ CRJ. Оның негізгі міндеті болып табылады техникалық қызмет көрсету, ұшақтарға, ұстау барлығы паркін ақаусыз жай-күйі үшін қажетті, уақтылы және сапалы орындау жөніндегі іс-шаралар техникалық қызмет көрсету, маңызды ерекшелігі техникалық қызмет көрсету болып саналады, оны белгіленген мерзімде өткізу жоғары сапалы жұмыстар.

Түйін сөздер: процесс, техникалық пайдалану, отын жүйесі, нысандары регламенттің стратегиясын, техникалық қызмет көрсету.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар