ЕКІ АРНАЛЫ ЖҮЙЕ НЕГІЗІНДЕ ЖОЛАУШЫЛАРДЫ КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУДЫ ОҢАЙЛАТУ ТУРАЛЫ

Авторлар: Калекеева М.Е., Жәрдемқызы С.
ӘОЖ 656.072.5

Аңдатпа. Қарауға ұсынылып отырған заң жобасының негізгі мақсаттары кедендік операцияларды жасау уақыттын қысқарту, ұсынылатын кедендік қызметтердің сапасын қамтамасыз ету, сондай-ақ кеден органдарының ақпараттық жүйелерін одан әрі дамыту болып табылады.

Түйін сөздер: декларациялау, кедендік декларация, кедендік операциялар, кедендік бақылау, кедендік төлемдер мен салықтар, «жасыл» және «қызыл» арналар жүйесі.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар