BOEING 737 ҰШАҒЫНЫҢ ЭЛЕКТР ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Авторлар: Абдиматова Т.Д.,Рысбекова А.А., Тойлыбай О.,Сейфула Г.Н.
ҒТАХР 73.37.37:

Аңдатпа. Электр жүйесі ұшақтың негізгі компоненттерінің бірі болып табылады, оның көптеген жүйелері мен компоненттері электр қуатымен жұмыс істейді. Ұшақтың электр жүйесін адамның жүйке жүйесімен салыстыруға болады, электр қуатынсыз органдар мен дене бөліктері жұмыс
істемейді. Алайда, мұндай төтенше жағдай кезінде ұшақ аккумулятормен жабдықталған, ол ұшақты 30 минут бойы қуаттай алады – яғни, баламалы әуежай табылғанша және ұшақ қонғанша максималды уақыт.

Түйін сөздер: электр жүйесі, аккумулятор, айнымалы ток, генератор, батареялар.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (31) 2023

Айдарлар

Журналдар