ҰШАҚТЫ МҰЗДАН ТАЗАРТУ ЖӘНЕ МҰЗДАНУДЫҢ АЛДЫН АЛУ ТӘСІЛДЕРІ

Авторлар: Сағынбек Р.М.,Имашева Г.М.
ӘОЖ 629.735.33

Аңдатпа. Мақалада ұшақтың қыс мезгілінде немесе ауа райы күрт төмендегенде жасалатын шара жайында баяндалған. Сонымен қатар оның жасалу түрімен, немен және ұшақтың қандай бөліктерін жасау керек екенін білесіз. Бұл процедура қанша сатыдан тұратындығы және жасалған жұмыстың толық дұрыс орындалғанына калай көз жеткізуге болатындығы, қазіргі таңда ұшақты қалай мұздан тазарту керектігі және қалай жасалатындығы, арнайы сұйықтықтар қандай күйде қолданылатындығы, оны қолдану барысында ұшақтын қай бөліктеріне сұйықтық тимеу керектігі баяндалған.

Түйін сөздер: мұз қату және оның алдын алу, сұйықтық, бір сатылы, екі сатылы, мөлдір мұз.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар