АУА-РАЙЫНЫҢ АВИАЦИЯҒА ӘСЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ САЛДАРЫ

Авторлар: Шайманов А.С.
ӘОЖ 656.073.5

Аңдатпа. Бұл мақаланың басты мақсаты – ауа райының ұшу қауіпсіздігіне қалай әсер ететінін, одан кейін оның салдары қандай болатындығын және ауа райының авиацияға қалай әсер ететінін анықтау. Автор тірі мысалдарды келтіре отырып, метеорологиялық құбылыстың себептері мен салдарын кеңінен ашады. Автор ауа-райының әрқайсымыздың өміріміздегі рөліне және авиация саласында қандай рөл атқаратындығына ерекше назар аударады.

Түйін сөздер: авиация, ауа-райы, әсерлері, салдары, метеорология, ұшу қауіпсіздігі.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар