ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕНСИВТІ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ СҰРАҒЫНА

Аңдатпа. Мақалада шет тілін оқытудың интенсивті әдісі қарастырылған. Мақалада ХХ ғасырда жасалған, өзектілігін жоғалтпайтын және бүгінде қолданылып жүрген әртүрлі бірегей техникалар ұсынылған. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері талданады, бұл мұғалімге өзінің оқу курсын құру үшін ең қолайлысын таңдауға көмектеседі. Түйін сөздер: шет тілін оқытудың интенсивті әдісі, суксистология, суксопедиялық әдіс, мидың резервтік мүмкіндіктері, оқу процесін ұйымдастыру.

КОММУНИКАТИВТІ ӘДІС, ШЕТ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ КАТЕГОРИЯСЫ РЕТІНДЕ

Аңдатпа. Мақалада шет тілін оқытудың коммуникативті әдісі талқыланады. Дәстүрлі және коммуникативті әдістерге сәйкес оқыту әдістері салыстырылады. Коммуникативті әдіс сөйлеуге үйретуге арналған және шет тілін үйренудегі тілдік және психологиялық кедергілерді жоюға көмектеседі. Коммуникативті әдіс дәстүрлі оқулықтарға сәйкес ескірген әдіске қарағанда қазіргі әлемдегі ең перспективалы болып табылады. Түйін сөздер: коммуникативті әдіс, дәстүрлі және коммуникативті тәсілдер, коммуникативті құзыреттілік, […]